MEGIM STUDIo

museum in my mind project

coming soon

◦ megim studio designs ◦ megim studio designs ◦ megim studio designs ◦ megim studio designs ◦ megim studio designs


About the project

ทางกลุ่ม มีกิม สตูดิโอ คาดหวังให้โครงการ museum in my mind พื้นที่ร่วมสมัยเพื่อทุกคน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น หอศิลป์ ศิลปิน ผู้ชม ผู้สนับสนุนศิลปิน หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานและช่องทางเผยแพร่ว่าศิลปะอาจไม่หยุดนิ่งอยู่ที่การนำ ผลงานศิลปะมาจัดวางในรูปแบบปัจจุบันที่นำผลงานมาจัดวางในห้องสี่เหลี่ยมหรือแค่แขวนผนัง แต่ศิลปะสามารถลื่นไหลและผนวกกับศาสตร์ต่างๆได้เสมอ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการทำโครงการนี้จะเป็นการสร้างแนวทางการสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ ได้ทลายข้อจำกัดของการสร้างสรรค์ของตนเองและพร้อมพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเท่าทันกับเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างรายได้เพื่อดำรงสถานะศิลปินรุ่นใหม่และเมื่อมีศิลปินรุ่นใหม่มากขึ้นวงการศิลปะร่วมสมัยไทยก็จะเติบโตอย่างสวยงามในศตวรรษที่ ๒๑

มีกิมสตูดิโอจัดทำโครงการMuseum in my mind contemporary space for everyone โดยการได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดทำโครงการขึ้นเพื่อการออกแบบ มิวเซียม ในโลกออนไลน์และจัดแสดงผลงานเพื่อทดลองและสร้างรูปแบบการแสดงผลงานที่ ไร้ข้อจำกัดของพื้นที่ให้ศิลปินได้จินตนาการอย่างอิสระในการสร้างผลงาน และนำผลงานที่สร้างขึ้นในออนไลน์ และคัดเลือกผลงานในโลกออนไลน์นำออกมาจัดแสดง ในรูปแบบออฟไลน์ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงในหอศิลป์ในรูปแบบที่เคยทำกันมากับผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาในโลกออนไลน์และ นำมาจัดวางอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ เปรียบเสมือนการจัดแสดงการจำลองพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 

  • เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายมิติ
  • สร้างแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้ามามีอิทธิพลกับโลกศิลปะใน ศตวรรษที่ 21
  • พัฒนาพื้นที่แสดงผลงานศิลปะบนโลกออนไลน์เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความสำคัญของการทำงานศิลปะที่เกิดขึ้นในอนาคต
  • นำเสนอการทำงานศิลปะแบบผสมผสานจากศิลปะหลายแขนงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของการสร้างสรรค์ต้องการทดลองการผสมผสานการทำงานศิลปะระหว่างการทำงานบนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ใหม่ๆในโลกของศิลปะ

museum in my mine

museum room M1

พิพิธภัณฑ์ห้อง M1  เป็นพื้นที่ที่จำลองเพื่อแสดงนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ของศิลปินซึ่งในขณะนี้ห้อง M1 เป็นห้องที่แสดงนิทรรศการ Museum in mymine โดย megim studio ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเปิดตัวโครงการและเว็บไซต์ที่ออกแบบจำลองพื้นที่ของหอศิลป์ที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงโดยศิลปินคุณ ปราชญ์ ปุโรทกานนท์ ผู้ที่ก่อตั้งโครงการและผลิตโครงการเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อและผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องหากท่านสนใจเข้าชมนิทรรศการนี้สามารถคลิกช่อง EXHIBITION  IN M1 ROOM หวังว่าท่านคงประทับใจในการจัดนิทรรศการนี้

Museum Room M2

พิพิธภัณฑ์ห้อง M2  เป็นพื้นที่ที่จำลองเพื่อแสดงนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ของกลุ่มศิลปินซึ่งในขณะนี้ห้อง M2 เป็นห้องที่แสดงนิทรรศการ IMAGINATION FROM INFINITE COLORS โดย megim studio ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเปิดตัวโครงการและเว็บไซต์ที่ออกแบบจำลองพื้นที่ของหอศิลป์ที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงโดยศิลปินที่ก่อตั้งโครงการและผลิตโครงการเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ และผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องหากท่านสนใจเข้าชมนิทรรศการนี้สามารถคลิกช่อง EXHIBITION  IN M2 ROOM หวังว่าท่านคงประทับใจในการจัดนิทรรศการนี้

Museum Room M3

พิพิธภัณฑ์ห้อง M3  เป็นพื้นที่ที่จำลองเพื่อแสดงนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ของศิลปินซึ่งในขณะนี้ห้อง M3 เป็นห้องที่แสดงนิทรรศการ Museum in mymine โดย megim studio ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเปิดตัวโครงการและเว็บไซต์ที่ออกแบบจำลองพื้นที่ของหอศิลป์ที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงโดยศิลปินคู่ที่ก่อตั้งโครงการและผลิตโครงการเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ และผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องหากท่านสนใจเข้าชมนิทรรศการนี้สามารถคลิกช่อง EXHIBITION  IN M3 ROOM หวังว่าท่านคงประทับใจในการจัดนิทรรศการนี้

sponsor www.mem 2 space.com

Created a website as a space for online exhibitions of contemporary art.

PROJECT CONTEMPORARY ART

Everyone’s Contemporary Space

กลุ่มศิลปินมีกิมสตูดิโอมีแนวความคิดที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการจัดนิทรรการศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีการสร้างโปรแกรมที่จำลองการออกแบบพื้นที่เช่น พิพิธภัณฑ์  แกลเลอลี เพื่อให้สามารถแสดงผลงานศิลปะที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและไม่ว่าผู้ชมอยู่ประเทศใดก็สามารถชมผลงานศิลปะจากเว็บไซต์นี้ได้ในรูปแบบเสมือนจริง การสร้างเว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการ Museum in my mind พื้นที่ ร่วมสมัยเพื่่อทุกคนซึ่งในอนาคต มีกิม สตูดิโอ จะขยายโครงการเพื่อเปิดรับศิลปินที่สนใจในการจัดนิทรรศการออนไลน์ รวมถึงชุมชนและสังคมที่ต้องการจัดแสดงผลงานออกแบบผลงานต่างๆบนรากฐานทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นช่องทางการ เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของงานศิลปะเพื่อสร้างสื่อที่สร้างสรรค์ผ่านศิลปะสู่สังคม มีกิมสตูดิโอมีความประสงค์อยากเปิดประสบการณ์การชมผลงานศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยเปิดประสบการณ์แปลกใหม่สู่สังคมไทยและมอบพื้นที่ร่วมสมัยให้ทุกคน

MUSEUM IN MY MIDE
EXHIBITION
MEGIM STUDIO
27 july – 17 aug 2023

นิทรรศการ MUSEUM IN MY MIDEPROJECT จัดแสดงโดยกลุ่มศิลปินมีกิมสตูดิโอจัดแสดงผลงานโดยแบ่งออกเป็น 3 นิทรรศการอยู่ภายใต้โครงการซึ่งเเสดงแบบเดียวและแบบกลุ่มรูปแบบผลงานเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่รวมหลากหลายกระบวนการสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดเป็นนิทรรศการถาวรบนเว็บไซต์

The ultimate abstract
EXHIBITION
Guest group artist
1-30 SEPTEMBERt 2023

นิทรรศการ THE ULTIMATE ABSTRACTEXHIBITION จัดแสดงโดยกลุ่มศิลปินหญิงรุ่นใหม่  นิทรรศการอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ megim studio เป็นการจัดแสดงผลงานนามธรรมที่ไร้ขีดจำกัดแสดงออกทางด้านเทคนิคและกระบวนการที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินรวมถึงการแสดงออกอย่างไร้ขีดจำกัด

Prophecy through art
EXHIBITION
Pae piyatida
1-30 september 2023

นิทรรศการ PROPHECY THROUGH ART EXHIBITION จัดแสดงโดย ปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ ศิลปินภายใต้มีกิมสตูดิโอจัดแสดงผลงานศิลปะกับความเชื่อโดยผลงานเป็นผลงานปสดงออกถึงความศรัทธาในศิลปะที่จะช่วยบ่งบอกความเป็นตัวตนของทั้งผู้ชมและศิลปินผ่านงานศิลปะที่จะทำนายและเป็นผลงานที่จะนำศิลปินและผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไปพร้อมๆกัน

IMAGINATION DESIGN EXHIBITION
EXHIBITION
MEGIM STUDIO
1-30 NOVEMBER 2023

นิทรรศการ IMAGINATION DESIGN EXHIBITION จัดแสดงโดยปราชญ์ ปุโรทกานนท์ และปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ ศิลปินภายใต้กลุ่มมีกิมสตูดิโอ จัดแสดงผลงานในเรื่องราวของจินตนาการผ่านผลงานด้วยเทคนิคพิเศษของศิลปินที่จะแสดงความไร้ขีดจำกัดทางการสร้างสรรค์

FUTURE EXHIBITION
project
Guest Artist
1-30 NOVEMBER 2023

นิทรรศการ  FUTURE EXHIBITION
PROJECT
ศิลปินรับเชิญจากกลุ่มมีกิม สตูดิโอ จัดแสดงผลงานในเรื่องราวของอนาคตทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยหลากหลายสไตล์ แนวความคิด นำเสนอความงามและความคิดของศิลปินหลายแนวทางและร่วมส่งเสริมศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ

ART EXHIBITION
PROJECT
Guest Artist
20-30 november 2023

นิทรรศการ  ART EXHIBITION  ศิลปินรับเชิญจากกลุ่มมีกิม สตูดิโอ จัดแสดงผลงานในเรื่องราวของศิลปะทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย  ด้วยหลากหลายสไตล์ แนวความคิด นำเสนอความงามและความคิดของศิลปินหลายแนวทางและร่วมส่งเสริมศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ที่น่าสนใจและสร้างสุนทรียภาพผ่านโลกออนไลน์เปิดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้ชมผลงานศิลปะ